ใบรับรอง

1. ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการอนุมัติคำแนะนำสำหรับแนวทางปฏิบัติในการผลิตเครื่องสำอางที่ดีในอุตสาหกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) และ ISO22716:2007 แนวทางปฏิบัติในการผลิตเครื่องสำอางที่ดี (ISO)

2. โรงงานของเรามีรายงานการตรวจสอบโรงงานของอาลีบาบาและได้รับการรับรองผู้ขายทอง

3.อุปกรณ์ประกอบกระป๋อง BOV ของเรามีสิทธิบัตรของตัวเอง